Stalmest als bodemverbeteraar

stalmest

Stalmest is een dierlijk product. Dit product is voor ons hoofdzakelijk een mengproduct voor het samenstellen van bodemverbeteraars. Maar het is uiteraard ook mogelijk om het als hoofdproduct te leveren, daar het ook uitermate geschikt is als bodemverbeteraar.

Deze levering wordt dan geheel uitgevoerd volgens de eisen van de dierlijke mest, dus voorzien van een Vervoersbewijs Dierlijke Mest, transport met GPS en monstering/analyse, zodat het voor u duidelijk is wat er aan fosfaat en stikstof aangevoerd is.