Champost, zowel gangbaar als biologisch

Gangbare Champost voor particulier en bedrijf, ook in Big Bag
Champost is het eindproduct van de champignonteelt. Een andere benaming hiervan is ook wel (afgewerkte) champignonmest.  De verwerkte grondstoffen van Champost zijn: paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest en daardoor al ver verteerd en homogeen geworden. Door Champost te gebruiken wordt een behoorlijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Deze stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond en het absorbeert mineralen zoals ammonium, calcium en magnesium.  Champost is een makkelijk verwerkbaar en relatief goedkope bodemverbeteraar. Ideaal voor gebruik in de land- en tuinbouw en tuinaanleg. Onze champost is naar keuze ook op te mengen met bijv: kalk, tuinturf, groencompost, etc..

champost
DSC_0080

Door de invoering van de nieuwe mestwetgeving wordt champost sinds 1 januari 2006 bestempeld als dierlijke mest. Voor de  gebruiksruimte telt zowel de fosfaat als stikstof voor 100% mee. Omdat champost valt onder de mestwetgeving dienen er bij elke geleverde vracht mestbonnen (vdm’s – vervoersbewijs dierlijke meststoffen) opgemaakt te worden zodat leverancier en afnemer geregistreerd kunnen worden. Het gebruik van GPS, monstering en analyse is hiervoor niet nodig. Dit is alleen van toepassing als er geleverd wordt aan afnemers zonder relatienummer (bijvoorbeeld particulieren en hoveniers).

Voorbeelden van toepassing champost:

 • Kruidentuinen
 • Wijnbouw
 • Fruitteelt
 • Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
 • Tuinaanleg
 • Toevoeging organische meststof in aanvulgronden
Champost strooien

Forfaitaire gehaltes champost:

 • Fosfaat: 3,9 kg per ton champost
 • Stikstof: 7,0 kg per ton champost

Pluspunten van champost

 • Lagere stikstofwerkingscoëfficient dan dierlijke mest
 • Hoger gehalte effectieve organische stof dan dierlijke mest
 • pH-verhogende werking op gronden met lage pH
 • Lagere kosten dan GFT- en groencompost.