Bosgrond / Teelaarde als bodemverbeteraar

bosgrond teelaarde

Teelaarde kan worden gebruikt voor het aanvullen of ophogen van tuinen, plantsoen, gazons. Teelaarde is een nietsamengestelde grond die de structuur verbetert en het bodemleven verrijkt.