Molmmest als bodemverbeteraar

Molmmest is een veelgevraagde mix van zwartveen, champost en oude gemengde stalmest. Ook andere klantspecifieke samenstellingen kunnen door ons geleverd worden.

Kenmerken molmmest:

  • Structuurbetering van de bestaande grond
  • Brengt voeding en humus aan
  • Geeft het bodemleven veel functionele vezel structuur
  • Bevat wat snelle, middelsnelle en langzaam vrijkomende stikstof (langwerkend)

Standaard toepassing is 1 à 2 en max. 10m3 per 100m2 (are). Materiaal altijd goed inwerken (frezen) zodat een plant nooit één op één in deze meststof komt te staan.

Ideaal als verbetering van de grond bij bv. aanleg van gazon, siertuin en moestuin.

Molmmest wordt bij levering door ons per vracht bemonsterd en gewogen.

molmmest-analyse